• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حقیقت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه حقیقت ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حقیقت (فلسفه)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در فلسفه، به معنای قضیه ذهنی و ادراکی مطابق با واقع و نفس الامر
حقیقت (اصول)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در اصول فقه، به معنای کارگیرى لفظ در معناى وضع شده


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار