• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حفر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه کندن زمین و گودکردن آن حفر می گویند که احکام آن در بابهاى طهارت، خمس،غصب،احیاءموات، حدود و دیات آمده است.


۱ - حفرو طهارت


اگر براى تحصیل طهارت(وضو یا غسل)آب در دسترس نباشد، کندن چاه در صورت مشقت نداشتن واجب است.
[۲] مصباح الهدى‏، ج۷، ص۱۷۰.


۲ - حفر و قبر


کندن قبر به اندازه قامت انسان متوسط یا تا ترقوه وى مستحب است.

۳ - حفر و خمس


تعلق خمس به مثل گنج و معدن پس از کسر هزینه‏هاى انجام گرفته براى کندن و استخراج آن است.

۴ - حفر و غصب


کسى که در ملک دیگرى غاصبانه چاهى کنده است، در صورت درخواست مالک واجب است آن را پر کند.
[۵] جواهر الکلام، ج۳۷، ص۲۰۶.


۵ - حفر و احیاء موات


کندن چاه در زمین موات به قصد تملک، قبل از رسیدن به آب،تحجیر به شمار مى‏رود و موجب حقاختصاص براى حفر کننده است و اگر به آب برسد، حفر کننده مالک چاه و آب آن مى‏شود.

۶ - حفر و حدود


اگر کسى فردى را در گودالى که دیگرى کنده بیندازد و او آسیب ببیند یا کشته شود، آن که او را انداخته ضامن است نه حفر کننده گودال.

۷ - حفر و دیات


اگر کسى در ملک خود یا مکان مباح، چاهى یا گودالى بکند و کسى در آن بیفتد، ضامن نیست؛ لیکن اگر در ملک دیگرى بدون اجازه مالک یا در محلّ عبور و مرور مردم چنین کارى کند، ضامن خواهد بود.


۸ - پانویس

 
۱. العروة الوثقی‌ ج۲، ص۱۷۰.    
۲. مصباح الهدى‏، ج۷، ص۱۷۰.
۳. جواهر الکلام، ج۴، ص۲۹۹- ۳۰۱.    
۴. جواهر الکلام، ج۱۶، ص۸۲.    
۵. جواهر الکلام، ج۳۷، ص۲۰۶.
۶. جواهر الکلام، ج۳۸، ص۱۱۶.    
۷. جواهر الکلام، ج۴۲، ص۴۵.    
۸. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۹۷- ۱۰۰.    ۹ - منبع

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۳،ص۳۱۵.    


رده‌های این صفحه : خمس | طهارت | غصب | فقه
جعبه ابزار