• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حسن بصری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحسن بصری ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

حسن بن ابوالحسن بصری، متکلم، مفسر، محدّث، واعظ، فقیه و یکی از هشت زاهد معروف قرن اول و دوم
ابن‌متویه حسن بن ابی‌الحسن بصری اصفهانی، از محدّثان اصفهان
ابوالقاسم حسن بن بشر بصری آمدی، نحوی و ناقد شعر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار