• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حدیث نفس (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحدیث نفس ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حدیث نفس ( فقهی)، به معنای در خاطر گذرانيدن و دارای کاربرد فقهی
حدیث نفس (ادبی)، حدیث نفس یا خودگویی، از اصطلاحات ادبی، یکی از انواع تک‌گویی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار