• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

حجّیت سیره

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افحجیت سیره ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

حجیت سیره عقلا
حجیت سیره متشرعه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار