• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جنس سافل‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجنس سافل‌، یکی از اصطلاحات علم منطق و به معنای جنسی است که بلافاصله برتر از نوعی قرار دارد.


۱ - جنس به لحاظ مراتب

[ویرایش]

جنس به لحاظ مراتب بر سه قسم است:
۱. جنس سافل؛
۲. جنس متوسط؛
۳. جنس عالی.
برخی قسم چهارمی نیز به نام «جنس مفرد» اضافه کرده‌اند.

۲ - توضیح اصطلاح

[ویرایش]

جنس سافل‌ یا جنس قریب، آن است که در زیر آن در سلسله اجناس، جنسی نباشد، بلکه تحت آن، نوع قرار گیرد، یعنی پائین‌ترین، خاص‌ترین و محدودترین جنس‌ها و آن جنسی است که در زیر آن دیگر جنسی نباشد، بلکه تنها نوع الانواع باشد یعنی بین آن و بین نوع، جنسی دیگر فاصله نمی‌شود مانند حیوان که جنس قریب انسان است، و شکل که جنس قریب دایره است.
«و آن جنس که بالای نوع الانواع بود، جنس سافل باشد. چه شیب او جنسی دیگر نبود».
«و اگر اخصّ اجناس باشد، آن را جنس سافل خوانند، چون حیوان».
[۲] شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۳۸.


۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. خواجه نصیرالدین طوسی، محمد بن محمد، اساس الاقتباس، ص۲۹.    
۲. شیرازی، قطب‌الدین، درة التاج (منطق)، ص۳۸.


۴ - منبع

[ویرایش]

پایگاه مدیریت اطلاعات علوم اسلامی، برگرفته از مقاله «جنس عالی»، تاریخ بازیابی۱۳۹۸/۲/۲۶.    
خوانساری، محمد، فرهنگ اصطلاحات منطقی به انضمام واژه نامه فرانسه و انگلیسی، ص۸۸.    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات منطقی | جنس | کلیات خمس
جعبه ابزار