• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جمعه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه جمعه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره جمعه، شصت‌ و دومین‌ سوره قرآن‌ کریم‌
روز جمعه، هفتمین و آخرین روز از ایام هفتهرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار