• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جمجمه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستخوان سر که وظیفه محافظت از مغز را دارد جمجمه نامیده می شود.


۱ - بیان لفظ جمجمه


محفظه استخوانى سر است که مغز را احاطه کرده است.

۲ - کاربرد جمجمه در فقه


ازآن درباب قصاص ودیات نام برده‌اند.

۳ - احکام جمجمه۳.۱ - دیه آسیب جمجمه


آسیب زدن به جمجمه مسلمانى که منجر به شکستن آن گردد، موجب ثبوت دیه بر جانى است و دیه آن ده شتر است که بنابر قول گروهى در فرض خطا، دو شتر ماده یک ساله و دو شتر نر دو ساله و سه شتر ماده دو ساله و سه ماده شتر سه ساله و در فرض شبه خطا، سه حِقّه، سه بنت لبون و چهار شتر آبستن خواهد بود.
از شکستن جمجمه به هاشمه تعبیر مى‌شود .
[۱] مفتاح الکرامة، ج۲۱، ص۳۷۴-۳۷۵.
[۲] ریاض المسائل، ج۱۴، ص۳۱۳.
[۳] مجمع المسائل، ج۳، ص۲۵۹.


۳.۲ - دیه آسیب مغز


دیه شکستن جمجمه که جراحت آن به پرده مغز رسیده- و از آن به مأمومه یا آمّه تعبیر مى‌کنند- یک سوم دیه کامل است.

۳.۳ - دیه هاشمه و مأمومه


بنابر قول مشهور، در هاشمه و مأمومه، در صورت عمدى بودن جنایت، قصاص ثابت نیست، بلکه تنها دیه ثابت است.
[۵] ریاض المسائل، ج۱۴، ص ۱۵۵.۴ - پانویس

 
۱. مفتاح الکرامة، ج۲۱، ص۳۷۴-۳۷۵.
۲. ریاض المسائل، ج۱۴، ص۳۱۳.
۳. مجمع المسائل، ج۳، ص۲۵۹.
۴. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۳۳۴.    
۵. ریاض المسائل، ج۱۴، ص ۱۵۵.


۵ - منبع

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه۱۰۲.    


رده‌های این صفحه : دیات | فقه
جعبه ابزار