• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جعل (اصول)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افمقالات مشابه: جعل (علوم دیگر).
مقالات مرتبط: جعل (مقالات مرتبط).

ایجاد تکوینی یا اعتباری یک شیء یا قرار دادن چیزی برای چیز دیگر است.


۱ - معنای جعل

[ویرایش]

جعل، در لغت به معنای قرار دادن و نهادن، و در اصطلاح، به معنای ایجاد است.

۲ - بحث از جعل در علم اصول

[ویرایش]

در علم اصول از جعل به مناسبت‌های گوناگونی بحث می‌شود، مانند: جعل حکم در بحث احکام که از جعل حکم واقعی و ظاهری سخن به میان می‌آید و یا مانند بحث حجیت که از چگونگی جعل (اعتباری یا انتزاعی بودن آن) سخن به میان می‌آید. در مباحث الفاظ نیز از وضع الفاظ، که نوعی جعل است، گفتوگو شده است.

۳ - نکته

[ویرایش]

جعل بر دو گونه است: تکوینی؛ اعتباری. در اصول، از جعل اعتباری و در فلسفه بیشتر از جعل تکوینی بحث می‌شود.
[۱] مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۲۹۹.
[۲] شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص۸۷.
[۷] فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۲، ص۱۸۳.


۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مبادی فقه و اصول، فیض، علیرضا، ص۲۹۹.
۲. شرح اصول فقه، محمدی، علی، ج۳، ص۸۷.
۳. اصول الفقه، مظفر، محمد رضا، ج۲، ص۴۸.    
۴. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص۲۷۹.    
۵. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۲، ص (۱۷- ۱۶).    
۶. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۳، ص۱۹.    
۷. فرهنگ معارف اسلامی، سجادی، جعفر، ج۲، ص۱۸۳.


۵ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۷۵، برگرفته از مقاله «جعل».    


رده‌های این صفحه : اصطلاحات اصولی | اصول فقه | جعل
جعبه ابزار