• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جریدتین

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه دو شاخه بزرگ بدون برگ که در کفن میت گذاشته مي شود جَريدَتَين گفته مي شود و از آن در باب طهارت سخن گفته‌اند.


۱ - توضيح جريدتين


جریده به معناى شاخه درخت خرما است که برگ آن جدا شده باشد؛ ليکن در کلمات فقها معناى آن توسعه يافته و بر غير شاخه درخت خرما نيز اطلاق شده است.
[۲] الوافى، ج۲۴، ص۳۸۱ .


۲ - جريدتين و کفن ميت


گذاشتن جريدتين در کفن ميت مستحب مؤکد است. و در صورت ترک آن قبل از دفن، مستحب است بعد از دفن روى قبر گذاشته شود.

۳ - کيفيت و نوع جريدتين


جريده بايد تر و تازه باشد و جريده خشک کفايت نمى‌کند؛ ليکن مستحب است از چوب درخت خرما باشد.

۴ - جايگزين جريدتين از غير درخت خرما


نسبت به جايگزين جريدتين از چوب درخت خرما در صورت عدم دسترسى به آن، اختلاف است. بنابر قول مشهور، چوب درخت سدر و با نبود آن، شاخه درخت بید و با عدم دسترسى به آن، چوب هر درختِ تر و تازه کفايت مى‌کند.
قول مقابل مشهور، تقديم چوب درخت بيد بر درخت سدر است. برخى، پس از چوب درخت بيد، درخت انار را ذکر کرده‌اند. برخى ديگر، چوب مطلق درختِ تر و تازه را جايگزين درخت خرما کرده‌اند، بدون آنکه درختى را بر درختى ديگر ترجيح دهند.

۵ - اندازه جريدتين


در مقدار درازاى جريدتين اختلاف است. مشهور، اندازه آن را اندازه استخوان ذراع دانسته‌اند. برخى، اندازه آن را يک وجب و برخى ديگر چهار انگشت ذکر کرده‌اند. بعضى نيز اختلاف ديدگاهها در طول، يعنى اندازه استخوان ذراع، يک وجب و چهار انگشت را به ترتيب به مراتب استحباب و فضیلت حمل کرده‌اند.

۶ - کيفيت گذاشتن جريدتين


بنابر مشهور يکى از دو چوب به صورت عمودى در طرف راست میت، از ترقوه به سمت‌ پايين، چسبيده به بدن، و ديگرى در طرف چپ به همين نحو، بين پیراهن و سرتاسری گذاشته مى‌شود.

۷ - آداب مربوط به جریدتین


نوشتن نام ميت و نام پدر او و شهادت ميت به يکتايى خدا و رسالت پیامبر صلّى الله عليه و آله و امامت يکايک ائمّه عليهم السّلام، بر جريدتين، مستحب است.۸ - پانويس

 
۱. لسان العرب، ج۳، ص۱۱۸.    
۲. الوافى، ج۲۴، ص۳۸۱ .
۳. مستند الشیعة، ج۳، ص۲۲۵.    
۴. کتاب الطهارة ج۲، ص۳۰۶.    
۵. جواهر الکلام، ج۴، ص۲۳۳.    
۶. العروة الوثقی، ج۲، ص۸۳.    
۷. العروة الوثقی، ج۲، ص۸۴.    
۸. الحدائق الناضرة، ج۴، ص۴۱-۴۲.    
۹. العروة الوثقی، ج۲، ص۸۳-۸۴.    
۱۰. الروضة البهیة، ج۱، ص۴۲۱.    
۱۱. جواهر الکلام، ج۴، ص۲۳۶.    
۱۲. جواهر الکلام، ج۴، ص۲۴۱-۲۴۳.    
۱۳. العروة الوثقی، ج۲، ص۸۵.    


۹ - منبع

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، جلد۳، صفحه۷۸-۷۹.    


رده‌های این صفحه : احکام اموات | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار