• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جرجانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افجرجانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوزرعه جرجانی، حافظ، محدث و نسابه قرن چهارم هجری قمری
ابوسعید ضریر جرجانی، ریاضیدان‌ و هندسه ‌دان‌ ایرانی‌ فعال‌ در حدود سال‌ ۴۰۰
ابوعبدالله محمد بن یحیی جرجانی، جُرْجانی، ابوعبدالله محمد بن یحیی بن مهدی (د ۳۹۸ق/ ۱۰۰۸م)، از فقهای حنفی ایران
ابویحیی احمد بن داوود فزاری جرجانی، جُرْجانی، ابویحیی احمد بن داوود فزاری، فقیه، متکلم و محدث سدۀ ۳ق/۹م
اسماعیل بن حسین جرجانی، پزشک‌ و نویسنده ‌ایرانی‌ قرن‌ پنجم‌ و ششم‌، دارای آثار پزشکی‌ مهمی‌ به‌ زبان‌ فارسی‌
ابوالفتوح ثابت بن محمد جرجانی، ثابِتِ بْنِ مُحَمَّدِ جُرْجانی، ابوالفتوح (۳۵۰- مق‌ ۴۳۱ق/ ۹۶۱-۱۰۴۰م)، نحوی و ادیب
ابوالمحاسن حسین بن حسن جرجانی، اَبُوالمَحاسِنِ جُرجانی، حسین بن حسن، عالم امامی و مؤلف تفسیر فارسی موسوم به جلاءالاذهان و جلاءالاحزان
رکن‌الدین محمد بن علی استرابادی غروی جرجانی، متکلم، اصولی و از علمای امامی سده‌های ۷ و ۸ ق/۱۳ و ۱۴م
سیداسماعیل بن حسن جرجانی، جرجانی، اسماعیل بن حسن بن محمد بن محمود بن احمد، طبیب نامدار سده‌های ۵- ۶ ق
شمس‌الدین محمد حسینی جرجانی، جُرْجانی، شمس‌الدین محمد بن علی حسینـی (د ۸۳۸ ق/ ۱۴۳۵م)، ادیب ، منطق‌دان و متکلم
عبدالقاهر بن عبدالرحمان جرجانی، جرجانی‌، عبدالقاهر بن‌ عبدالرحمان‌ ابوبکر، ادیب‌، نحوی‌، مؤسس‌ و نظریه‌پرداز بلاغت‌ در سده پنجم‌
ابوالحسن علی بن عبدالعزیز جرجانی، ادیب، شاعر، فقیه و قاضی شافعی ‌و متکلم معتزلی قرن چهارم
علی بن محمد جرجانی استرآبادی، جُرْجانی، علی بن ‌محمد بن علی، مشهور به میر سیدشریف، متکلم ، منطق‌دان و ادیب (شعبان ۷۴۰ ـ ربیع‌الثانی ۸۱۶)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار