• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

جبال (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



دیگر کاربردها: جبل (ابهام‌زدایی).

از عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، کوه‌ها هستند.



هر يك از برآمدگيها و مرتفعات سطح زمین را كه از خاک و سنگ فراوان كانيهاى مختلف تشكيل شده و نسبت به زمينهاى اطراف، بسيار بلند باشد، كوه گويند.
[۱] فرهنگ فارسى، ج ۳، ص ۳۱۳۶.

در اين عنوان آیاتی معرفی می‌شوند که در آن‌ها از واژه‌هاى‌ «جبل»، «رواسى»، «ارسى»، «صدف»، «طود»، «طور» و ... استفاده شده است.


ارتفاع کوه (قرآن)، استواری کوه (قرآن)، اسکان در کوه (قرآن)، انابه کوه (قرآن)، انقیاد کوه (قرآن)، انهدام کوه (قرآن)، برافراشتن کوه (قرآن)، برکت کوه (قرآن)، پناه به کوه (قرآن)، پیدایش کوه (قرآن)، تبدیل کوه (قرآن)، تجلی بر کوه (قرآن)، تسبیح کوه (قرآن)، تسخیر کوه (قرآن)، تسطیح کوه (قرآن)، تشبیه به کوه (قرآن)، تشبیه کوه (قرآن)، تفکر در کوه (قرآن)، تنگه کوه (قرآن)، حرکت کوه (قرآن)، خانه در کوه (قرآن)، خشوع کوه (قرآن)، خلقت کوه (قرآن)، خوف کوه (قرآن)، راه‌های کوه (قرآن)، رگه‌های کوه (قرآن)، رنگ کوه (قرآن)، سایه کوه (قرآن)، سجده کوه (قرآن)، شعور کوه (قرآن)، صدای کوه (قرآن)، صنعت کوه‌بری (قرآن)، فرجام کوه (قرآن)، فواید کوه (قرآن)، قسم به کوه (قرآن)، کوه از آیات خدا (قرآن)، کوه‌تراشی در قوم ثمود (قرآن)، کوه جودی (قرآن)، کوه در آستانه قیامت (قرآن)، کوه صفا (قرآن)، کوه طور (قرآن)، کوه قاف (قرآن)، کوه مروه (قرآن)، کوه و امانت الهی (قرآن)، کوه و پرندگان ابراهیم (قرآن)، کوه و تکلیف (قرآن)، کوه یخی (قرآن)، موسی در کوه طور (قرآن)، نعمت کوه (قرآن)، کوه جودی (قرآن)، کوه صفا (قرآن)، کوه طور (قرآن)، کوه مروه (قرآن).


۱. فرهنگ فارسى، ج ۳، ص ۳۱۳۶.



مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۲۴، ص۴۰۲، برگرفته از مقاله «کوه».    


رده‌های این صفحه : کوه | موضوعات قرآنی




جعبه ابزار