• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تفسیر معانی القرآن (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر معانی القرآن ممکن است اسم برای تفاسیر ذیل باشد:

تفسیر معانی القرآن (رواسی)، اثـر محمد بن حسن رواسی از نحویین کوفه و مفسران شیعه
تفسیر معانی القرآن (صابونی)، اثر محمد بن احمد صابونی، کوفی مصری معروف به صابونی، از ائمه حدیث و مفسران شیعه لغوی ریاضی دان منجم
تفسیر معانی القرآن (یحیی بن حسین)، اثـر یحیی بن حسین از احفاد حضرت علی بن ابی طالب (علیه‌السّلام)، از ائمه و علمای زیدیه و مردی سلحشور
تفسیر معانی القرآن ( مجاشعی)، نوشته ابوالحسن سعید بن مسعده مجاشعی بلخی بصری، معروف به أخفش أوسط (۸۷۴) (متوفای ۲۱۵)
تفسیر معانی القرآن (فراء)، اثر ابوزکریا یحیی بن زیاد فراء آگاه‌ترین عالم نحوی، لغوی، ادبی و از مفسران اهل‌سنت قرن دوم و اوایل قرن سوم
تفسیر معانی القرآن (مجاشعی)، نوشته ابوالحسن سعید بن مسعده مجاشعی، معروف به اخفش اوسط نحوی و ادیب‌ بصری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار