• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تفسیر غریب القرآن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبرای دیگر کاربردها، تفسیر غریب القرآن (ابهام‌زدایی) را ببینید.

توضیح کلمات نامانوس، شرح مجملات و بیان وقایع مورد اشاره قرآن را تفسیر غریب قرآن گویند.


۱ - کاربرد این اصطلاح

[ویرایش]

۱. برای توضیح کلمات مبهم و نامانوس در قرآن کریم؛ مانند: (ما جعل الله من بحیرة ولا سآئبة ولا وصیلة ولا حام) که واژه‌های بحیره، سائبه و وصیله نیازمند توضیح است؛
۲. شرح و توضیح شرایط مطلبی که در قرآن کریم به طور مجمل، مطرح شده است؛ مانند: (واقاموا الصلاة وآتوا الزکاة) ؛
۳. بیان حکایت و ماجرایی که در آیه به آن اشاره شده است؛ مانند: (انما النسیء زیادة فی الکفر) که "نسیء" همان جابه جایی ماه‌های حرام برای فرار از حکم تحریم جنگ در ماه‌های حرام است.
[۶] معرفت، محمد هادی، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، ج۱، ص۱۶.
[۷] راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۶۳۶.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. سوره مائده/۵، آیه۱۰۳.    
۲. سوره بقره/۲، آیه۲۷۷.    
۳. سوره توبه/۹، آیه۳۷.    
۴. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۲، ص۲۱۲.    
۵. سیوطی، عبد الرحمان بن ابی بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۴، ص۲۳۱.    
۶. معرفت، محمد هادی، التفسیر و المفسرون فی ثوبه القشیب، ج۱، ص۱۶.
۷. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۶۳۶.


۳ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تفسیر غریب قرآن».    جعبه ابزار