• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تعارض مستقر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعارض مستقر، تنافیِ غیر قابل جمع عرفی میان مدلول دو دلیل را می‌گویند.


۱ - تعریف

[ویرایش]

تعارض مستقر، مقابل تعارض بدوی و به معنای تنافی میان دو دلیلی است که جمع عرفی بین آنها ممکن نبوده و تنافی میان آن دو به تنافی دلیل حجیت بازگشت می‌نماید.

۲ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

تعارض ادله.

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. بحوث فی علم الاصول، صدر، محمدباقر، ج۷، ص۲۱۹.    
۲. دروس فی علم الاصول، صدر، محمدباقر، ج۲، ص۵۴۲.    
۳. دروس فی علم الاصول، صدر، محمدباقر، ج۲، ص۵۷۷.    
۴. دروس فی علم الاصول، صدر، محمدباقر، ج۱، ص۴۵۹.    
۵. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ایروانی، باقر، ج۴، ص۳۸۵.    
۶. الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی، ایروانی، باقر، ج۴، ص۳۸۵.    
۷. الرسائل، خمینی، روح الله، ج۲، ص۱۸.    
۸. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۴، ص۴۳۷.    
۹. المحصول فی علم الاصول، سبحانی تبریزی، جعفر، ج۴، ص۴۶۷.    
۱۰. الموجز فی اصول الفقه، سبحانی تبریزی، جعفر، ص۴۰۶.    
۱۱. الموجز فی اصول الفقه، سبحانی تبریزی، جعفر، ص۴۰۸.    


۴ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۳۸، برگرفته از مقاله «تعارض مستقر».    


جعبه ابزار