• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

تشریح (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتشریح ممکن است در معانی ذیل بکار رفته باشد:

تشریح (فقه)، از مسائل مستحدثه فقهی و بررسی حکم فقهی کالبدشکافی
تشریح (پزشکی دوره اسلامی)، اصطلاحی در دوره پزشکی اسلامی به معنای کالبدشکافی و کالبدشناسی
تشریح (تاریخ یونان)، بررسی تاریخ کالبدشناسی در یونان باستان
تشریح (تاریخ هند)، سابقه هندی‌ها درباره علم کالبدشناسی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار