• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بیکاری (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه بیکاری ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

بیکاری (علم اقتصاد): از مسائل عمده اقتصاد کلان به معنای فرد فاقد کار، آماده برای کار و در جستجوی جویای کار
بیکاری (فقه): از مباحث مطرح در فقه به معنای بی‌شغلی و نداشتن کار


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار