• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بیان (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه بیان ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

بیان (قرآن)، یکی از اسامی قرآن
بیان (اصول)، به معنای رافعِ ابهام یا اجمال یک شیء
بیان (علم بلاغت)، از علوم مهم بلاغی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار