• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بهار (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبهار ممکن است در معانی ذیل به کار رود:

معانی
فصل بهار، یکی از فصل‌های چهارگانه سال، پس از زمستان و قبل از تابستان

اعلام و اشخاص
محمدتقی بهار، ملقب به ملک الشعرا، شاعر، نویسنده، روزنامه نگار و محقق معاصر
احمد بهار، بَهار، احمد (۱۲۶۸-۱۳۳۶ش/۱۸۹۰-۱۹۵۸م)، معروف به شیخ احمد بهار، نویسنده، شاعر و روزنامه‌نگار سیاست‌پیشه
بهار شروانی، بَهار شَروانی، میرزا نصرالله، فرزند ابوالقاسم، غزل سرای نیمه دوم قرن سیزدهم
لاله‌تیک‌چند بهار، فرهنگ‌نویس و شاعر قرن دوازدهم و مؤلف بهار عجم از فرهنگ‌های مهم و مستند فارسی
مهرداد بهار، زبان‌شناس و اسطوره‌شناس ایرانی و فرزند محمدتقی بهار (ملک الشّعراء)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار