• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بلیغ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افرسا و گویا بیان کردن مقصود را بلاغت گویند و کسی که با بهره‌گیری از روشهای بلاغت سخن می‌گوید بلیغ گفته می‌شود. این عنوان به مناسبت در باب صلات به کار رفته است.


۱ - تعریف بلاغت

[ویرایش]

بلاغت در سخن آن است که گوینده، مراد خود را برای مخاطب، گویا و رسا بیان کند. برای این مقصود لازم است از واژه‌های مأنوس نزد مخاطب و مطابق با معنا و مراد و متناسب با اقتضای مقام، استفاده کند.

۲ - تعریف بلیغ

[ویرایش]

به کسی که با بهره‌گیری از این ویژگیها سخن می‌گوید «بلیغ» گفته می‌شود.

۳ - بلاغت در خطیب جمعه

[ویرایش]

خطیب جمعه مستحب است بلیغ باشد.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مجمع البحرین، واژۀ «بلغ» ج۱، ص۲۴۴.    
۲. فقه الصادق ج۵، ص۱۸۶.    


۵ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۲، ص۱۲۸.    


رده‌های این صفحه : فقه | نماز جمعه | واژه شناسی
جعبه ابزار