• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

بشارت (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاز عناوین و موضوعات مطرح شده در آیات قرآن، بشارت است.


۱ - معنی بشارت

[ویرایش]

بشارت، به خبر مسرت آور گفته می‌شود. بشارت به طور مطلق، فقط در مورد خیر به کار می‌رود؛ اما در مورد شر ، به طور مقید استعمال می‌شود؛ مانند «فبشرهم بعذاب الیم».
در این مقاله آیاتی معرفی می‌شوند که در آنها از واژه «بشر» و مشتقات آن استفاده شده است.

۲ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

بشارت آمرزش (قرآن)، بشارت امداد (قرآن)، بشارت انبیاء (قرآن)، بشارت به عذاب (قرآن) ، بشارت به مؤمنان (قرآن)، بشارت به نبوت محمد (قرآن)، بشارت پاداش (قرآن)، بشارت پیروزی (قرآن)، بشارت داده‌شدگان (قرآن)، بشارت‌دهندگان (قرآن)، بشارت رحمت (قرآن)، بشارت شفاعت (قرآن)، بشارت فتح مکه (قرآن)، بشارت فرزند (قرآن)، بشارت فضل خدا (قرآن)، بشارت قوم لوط (قرآن)، بشارت مشرکان (قرآن)، بشارت مقام رضوان (قرآن)، بشارت نجات در آخرت (قرآن)، بشارت نزول باران (قرآن)، بشارت نزول قرآن (قرآن)، بشارت نعمت (قرآن)، بشارت ولادت اسحاق (قرآن)، بشارت ولادت اسماعیل (قرآن)، بشارت ولادت عیسی (قرآن)، بشارت ولادت یحیی (قرآن)، بشارت ولادت یعقوب (قرآن)، بشارت و هدایت (قرآن)، بشارت‌های باد (قرآن)، بشارت‌های خدا (قرآن)، بشارت‌های قرآن (قرآن)، بشارت‌های یابنده یوسف (قرآن)، بشارت هنگام مرگ (قرآن)، بهره‌مندی از بشارت (قرآن)، فلسفه بشارت (قرآن)، محرومان از بشارت (قرآن).

۳ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. راغب اصفهانی، حسین بن محمد، المفردات فی غریب القرآن، ص۱۲۵، «بشر».    
۲. ابن منظور، محمد بن مکرم، لسان العرب، ج۴، ص۶۱، «بشر».    


۴ - منبع

[ویرایش]
مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۶، ص۲۴۶، برگرفته از مقاله «بشارت».    


رده‌های این صفحه : بشارت | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار