• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

باد

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افباد به معنای هواى متحرک است. از آن به مناسبت در باب هایى همچون طهارت، صلاة، حج، سبق و رمایه، نکاح، صید و ذباحه، غصب و دیات سخن رفته است.


۱ - تأثیر باد در تطهیر

[ویرایش]

۱) برخى قدما باد را همچون آفتاب، از (مطهرات) شمرده‌اند.
۲)از شرایط حصول طهارت به آفتاب آن است که خشکانیدن، مستند به آن باشد؛ لیکن در اینکه آیا دخالت مثل باد در خشکیدن، به حصول طهارت زیان مى‌رساند یا نه، اختلاف است.

۲ - ادرار کردن رو به باد

[ویرایش]

ادرار کردن رو به باد، کراهت دارد.

۳ - باد و وجوب نماز آیات

[ویرایش]

از اسباب وجوب نماز آیات، به قول مشهور، وزیدن بادهاى ترسناک است.

۴ - تعیین قبله از روی جهت وزش باد

[ویرایش]

از نشانه‌هاى قبله در صورت ندانستن آن، بادهاى چهارگانه‌ جنوب، شمال، صبا و دبور است.
مراد، جهت وزیدن این بادها است که مکلف با استقبال به آن جهت به‌گونه‌اى خاص، قبله را به شکل تقریبى مى‌یابد.
محلّ وزیدن باد جنوب، حدّ فاصل بین مشرق اعتدالى ستاره‌ سهیل و مشرق اعتدالى خورشید، محلّ وزیدن باد شمال، فاصله‌ بین ستاره‌ جدی تا مغرب اعتدالى خورشید، جهت خیزش باد صبا، حدّ فاصل میان مشرق خورشید و جدى و ناحیه‌ وزش باد دبور، حدّ فاصل مغرب خورشید و ستاره‌ سهیل است.

۴.۱ - قبله‌ ساکنان شام


براى ساکنان شام جهت یافتن قبله نشانه‌هایى ذکر شده است؛ از جمله قرار دادن محلّ وزیدن باد صبا بر گونه‌ی چپ و باد شمال بر کتف راست.

۴.۲ - قبله‌ ساکنان یمن


براى اهل یمن نیز قرار دادن محلّ وزیدن باد جنوب بر کتف راست، از علائم قبله شمرده شده است.

۴.۳ - قبله‌ ساکنان بصره، بحرین، یمامه


برخى قرار دادن محلّ باد صبا بر گوش راست و باد شمال بر چشم راست و باد دبور بر گونه‌ی چپ و باد جنوب بین دو چشم را براى ساکنان بصره، بحرین، یمامه، خوزستان، فارس و سیستان، از نشانه‌هاى قبله دانسته‌اند.

۴.۴ - قبله‌ ساکنان سند، هند، ملتان، کابل


برخی محلّ وزیدن باد صبا بر گونه‌ی راست و باد شمال، روبه‌رو و دبور بر گوش چپ و جنوب بین دو کتف را براى اهالى سند، هند، ملتان، کابل و مانند آن را از نشانه‌هاى قبله دانسته‌اند.

۴.۵ - ضعف تعیین قبله با باد


البتّه این نشانه نسبت به دیگر نشانه‌هاى قبله، ضعیف به شمار مى‌رود؛ زیرا شناسایى بادها و تفکیک آنها از یکدیگر به گونه‌ اطمینان‌آور، امرى دشوار است.
[۹] مفتاح الکرامة، ج۳، ص۱۶۴.


۵ - تماس شئ خوشبو با مُحرم، به وسیله باد

[ویرایش]

اگر چیز خوشبویی به وسیله‌ی باد، با بدن مُحرم تماس پیدا کند، کفاره ندارد؛ لیکن جدا کردن آن از بدن، واجب است.

۶ - تأثیر باد در تیر اندازی

[ویرایش]

دخالت داشتن باد، در اصابت تیر به هدف، ضررى به مسابقه‌ تیراندازى نمى‌زند.

۷ - آمیزش در باد

[ویرایش]

آمیزش هنگام وزیدن بادهای سیاه، زرد و قرمز، مکروه است.

۸ - دخالت باد در شکار

[ویرایش]

تیرى که به طرف شکار، رها شده چنانچه باد، آن را به شکار برساند و کشته شود، حلال است و دخالت باد، ضررى ندارد، هرچند اگر باد نبود، تیر به شکار، اصابت نمى‌کرد.

۹ - تأثیر وزش باد در سرایت آتش

[ویرایش]

کسى که در ملک خود، در حدّ نیاز، آتش افروخته ولى باد وزیده و آن را به ملک دیگرى سرایت داده و خساراتی به بار آورده است، ضامن نیست؛ لیکن اگر افروختن آتش هنگام وزش باد تند، صورت گرفته باشد، برخى بر ضمان آن تصریح کرده‌اند.

۱۰ - مردن به خاطر وزش باد تند

[ویرایش]

اگر فردى بر اثر وزش باد تند، بر روى دیگرى بیفتد و او بمیرد، ضمانی متوجّه فرد افتاده شده و نیز عاقله‌ او نیست.

۱۱ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مستمسک العروة، ج۲، ص۸۴.    
۲. العروة الوثقی، ج۱، ص۱۳۰.    
۳. مستمسک العروة، ج۲، ص۸۳-۸۴.    
۴. جواهر الکلام، ج۲، ص۶۵.    
۵. جواهر الکلام، ج۱۱، ص۴۰۷.    
۶. جواهر الکلام، ج۷، ص۳۷۲.    
۷. قواعد الاحکام، ج۱، ص۲۵۱-۲۵۲.    
۸. جواهر الکلام، ج۷، ص۳۶۷-۳۶۸.    
۹. مفتاح الکرامة، ج۳، ص۱۶۴.
۱۰. الحدائق الناضرة، ج۱۵، ص۴۲۵.    
۱۱. جامع المقاصد، ج۸، ص۳۷۱.    
۱۲. جواهر الکلام، ج۲۹، ص۵۷.    
۱۳. جواهر الکلام، ج۳۶، ص۴۳.    
۱۴. جواهر الکلام ج۳۷، ص۶۲-۵۹    
۱۵. جواهر الکلام، ج۴۳، ص۷۲.    


۱۲ - منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج‌۲، ص۳۷‌.    


رده‌های این صفحه : طهارت | فقه | نماز
جعبه ابزار