• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الشفاء (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالشفاء یا شفاء ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

معانی
شفاء (قرآن)، یکی از اسامی و صفات قرآن کریم
آیه شفاء، اطلاق شده به آیه ۸۲ اسراء، درباره شفابخش بودن قرآن برای مؤمنان

کتاب‌ها
الشفاء - الالهیات، بخش الهیات مهم‌ترین و جامع‌ترین اثر ابن سینا، به زبان عربی
الشفاء- المنطق‌، بخش منطق مهم‌ترین و جامع‌ترین اثر ابن سینا، به زبان عربی
الشفاء- الریاضیات‌، بخش ریاضیات مهم‌ترین و جامع‌ترین اثر ابن سینا، به زبان عربی
الشفاء- الطبیعیات‌، بخش طبیعیات مهم‌ترین و جامع‌ترین اثر ابن سینا، به زبان عربی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار