• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

الحاشیة علی الروضة البهیة (کتاب)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افالحاشیة علی الروضة البهیة»، تالیف مولی احمد نراقی (متوفی ۱۲۴۵ ق) است.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

این کتاب توسط شیخ رضا استادی و شیخ محسن احمدی تصحیح شده است.
کتاب «الروضة البهیة» تالیف شهید ثانی زین الدین عاملی (متوفی ۹۶۵ ق)، از جمله شروحی است که بر کتاب «اللمعة الدمشقیة» اثر شهید اول محمد بن مکی دمشقی (متوفی ۷۸۶ ق) به رشته تحریر درآمده است.

۲ - حواشی کتاب

[ویرایش]

به دلیل اهمیت کتاب «الروضة البهیة»، حواشی و تعلیقات فراوانی بر آن نوشته شده که حاشیه ملا احمد نراقی از آن جمله است. وی بر ابواب فقه از طهارت تا حدود به بیان علمی و شیوه‌ای تعلیمی روان تعلیقه زده است. با وجود اهیمت این کتاب، آقا بزرگ تهرانی آن را در «الذریعة» در میان حواشی کتاب روضه ذکر نفرموده.

۳ - مصحح اثر

[ویرایش]

رضا استادی در تصحیح این اثر از دو نسخه کتاب که یکی در انتهای کتاب حج و دیگری در انتهای کتاب روضه بوده، استفاده کرده است. مصحح به جهت رعایت امانت اگر مطلبی را به متن افزوده، آن را با علامتی مشخص ذکر کرده است.
ظاهرا مؤلف پیش از تدریس کتاب روضه بر آن حاشیه زده است و فرزندش ملا محمدتقی به امر او این کتاب را گردآوری کرده است.

۴ - مطالب کتاب

[ویرایش]

وی در مقدمه‌ای که بر کتاب نوشته این کتاب را مشتمل بر حل و توضیح مطالب و معضلاتی می‌داند که حاشیه نویسان حل نکرده‌اند و احتمالاتی که در عبارات وجود دارد. همچنین غالبا از پرداختن به فقه مسائل و اصول و دلائل مطالب خودداری کرده است و این مباحث را در کتاب دیگرش «مستند الشیعة» مطرح کرده است.
در ابتدای این نسخه از کتاب، تالیفات شهید اول و ثانی و ملا احمد نراقی جداگانه لیست شده است.

۵ - تفکیک عبارت ماتن و شارح

[ویرایش]

مطالب با حاشیه بر کتاب طهارت آغاز و به کتاب حدود، بحث سرقت ختم شده است. ملا محمدتقی، حواشی بحث سرقت را نیافته است و لذا در این بحث تنها عنوان بحث آمده است. عبارات متن با ذکر لفظ «قوله» از مطالب حاشیه تفکیک شده است.
آدرس روایات از کتاب «وسائل الشیعة» و سایر منابع در پاورقی کتاب آمده است. فهرست مطالب نیز در انتهای کتاب ذکر شده است.

۶ - عناوین مرتبط

[ویرایش]

احمد نراقی

۷ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. الحاشیة علی الروضة البهیة، احمد نراقی، مقدمه محقق، ص۷.    
۲. الحاشیة علی الروضة البهیة، احمد نراقی، مقدمه محقق، ص۸.    
۳. الحاشیة علی الروضة البهیة، احمد نراقی، مقدمه محقق، ص۸.    
۴. الحاشیة علی الروضة البهیة، احمد نراقی، مقدمه محقق، ص۹-۱۰.    


۸ - منبع

[ویرایش]

نرم افزار دروس حوزوی، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی.جعبه ابزار