• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

افکندن

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افافکندن یعنی انداختن و از آن به تناسبِ چیزهایی که بدان اضافه می‌شود درباب حج و قصاص سخن رفته است.


۱ - انداختن شپش بی آزار در احرام

[ویرایش]

به قول مشهور، انداختن شپش بی آزار از بدن در حال احرامحرام است. در ثبوت حکم یاد شده نسبت به دیگر حشرات، مانند پشه، کک و کنه اختلاف است.

۲ - قتل با انداختن خود روی فرد

[ویرایش]

اگر کسی به عمد خود را از بلندی روی دیگری بیفکند و او بمیرد، در صورتی که با این کار قصد کشتن او را داشته یا نحوه افکندن به طور غالب، کشنده باشد قصاص می‌شود؛ چنانچه خود او نیز هلاک شود، خونش هدر است.

۳ - انداختن فرد جلوی حیوان درنده

[ویرایش]

بر کسی که دیگری را جلوی حیوان درنده‌ای افکنده و او ـ به جهت آنکه راه نجات، هرچند گریختن نداشته است ـ به وسیله آن حیوان کشته شده، قصاص ثابت می‌گردد.

۴ - انداختن جسد در آب

[ویرایش]

جسد کسی که در کشتی مرده و قبل از فاسد شدن انتقال آن به خشکی ناممکن و یا دشوار است، پس از تجهیز (غسل، کفن و نماز) به دریا افکنده می‌شود.

۵ - افکندن فرد در آتش یا دریا

[ویرایش]

اگر کسی، دیگری را به عمد در آتش یا دریا افکند و او توان رهایی داشته باشد، امّا بیرون نرود تا بمیرد، بر افکننده نه دیه ثابت است و نه قصاص. امّا اگر توان رهایی نداشته باشد، افکننده قصاص می‌شود.۶ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. جواهر الکلام،نجفی جواهری، محمد حسن، ج۱۸، ص۳۶۴-۳۶۸.    
۲. جواهر الکلام، نجفی جواهری، محمد حسن، ج۴۲، ص۲۹-۳۰.    
۳. جواهر الکلام، نجفی جواهری، محمد حسن، ج۴۲، ص۴۲-۴۳.    
۴. جواهر الکلام، نجفی جواهری، محمد حسن، ج۴،‌ص۲۹۳.    
۵. مبانی تکملة المنهاج، خویی، سید ابوالقاسم، ج۲، ص۵.    


۷ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۱،‌ص۶۲۸.    


رده‌های این صفحه : حج | فقه | قصاص
جعبه ابزار