• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اعراب (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاعراب ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

أعراب (جمعیت عرب)، به فتح همزه و سکون عین جمع عرب
إعراب (فقه)، حالت‌های آخر کلمه از حیث حرکت و سکون اِعراب (به کسر همزه) و دارای کاربرد فقهی
إعراب (نحو)، یکی از مباحث اساسی علم نحو، مهم‌ترین‌ و بحث‌انگیزترین‌ موضوع‌ در نحو زبان‌ عربی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار