• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اضطرار (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اضطرار ممکن است در علوم ذیل به کار رفته باشد:

اضطرار (اصول)، از اصطلاحات علم اصول، به معنای حالت وادار کننده شخص به کاری، ناشی از فشاری از درون وی، بدون تهدیدی از خارج
اضطرار (حقوق جزا)، از اصطلاحات علم حقوق، به معنای حالت شخص در هنگام ناگزیر بودن از اختیار میان دو امر شامل یک عمل مجرمانه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار