• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اصول دین (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اصول دین ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

اصول دین (مقابل فروع دین)، اُصول‌ِ دین‌ (در مقابل‌ فروع‌ دین)، اصطلاحی‌ کلامی‌ به معنای باورهای تشکیل‌دهنده اساس دین اسلام
اصول دین (کتاب)، کتاب اصول دین نوشته احمد بن محمد مقدس اردبیلی (م ۹۹۳ ق) در اثبات اصول مذهب شیعه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار