• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اشتقاق (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اشتقاق ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

اشتقاق (اصول)، یکی از اصطلاحات به کار رفته در علم اصول به معنای لفظی را از لفظ دیگر گرفتن با اشتراک در حروف اصلی
اشتقاق (ادبیات عرب)، اصطلاحی‌ در دستور زبان‌ عربی‌ به معنای گرفتن لفظی از لفظ دیگر به‌ شرط مناسبت‌ در معنی‌ و ترکیب‌
اشتقاق (ادبیات فارسی)، یکی از اصطلاحات بکار رفته در ادبیات فارسی به معنای گرفتن کلمه‌ای را از ریشۀ فعل


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار