• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اشتباه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه اشتباه ممکن است در معانی زیر به کار رفته باشد:

اشتباه (فقه)، مردّد شدن چیزی میان چند چیز
اشتباه (حقوق خصوصی)، تصور نادرست شخص درباره یکی از ارکان و عناصر عقد یا ایقاع


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار