• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

اسداللّه بن جعفر حکیم قمشه‌ای اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاسداللّه بن جعفر حکیم قمشه‌ای اصفهانی، از بزرگان حکماء و مرتاضین اصفهان در قرن چهارده هجری بوده است.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

شیخ اسداللّه حکیم قمشه‌ای فرزند مشهدی جعفر، از اجله حکماء و مرتاضین در حدود سال ۱۲۹۷ق در شهرضا متولّد شد، و در مولد خود نزد حاج میرزا نصراللّه حکیم قمشه‌ای به تحصیل پرداخت، و ادبیّات، فقه، کلام، منطق و حکمت را فراگرفت؛ سپس به اصفهان آمد، و در مدرسه صدر، به تدریس حکمت و ریاضیّات قدیم و جدید پرداخت.
انواع خطوط، خصوصا شکسته را خوب می‌نوشت، و زبان فرانسه را بدون استاد آموخته بود. استاد شیخ محمّدباقر الفت درباره وی گوید: «وی در علوّ طبع، حدّت ذهن، قوّه حافظه و جمیع فضایل، اخلاقش به درجه‌ای بود که چنین گوهری گران‌مایه، کمتر زیب عالم انسانیّت گشته است». سرانجام در ۱۸ ذی‌قعده ۱۳۳۴ق در عنفوان جوانی در ۳۶ سالگی وفات یافت، و در تکیه ملک در تخت فولاد، نزدیک قبر آخوند کاشی مدفون گردید. از تالیفات او کتاب علم الاشیاء است که جهت محصلّین مدارس جدید تالیف نموده، و به چاپ رسیده است. شعر نیز می‌سروده و «دیوانه» تخلّص می‌نموده، قسمتی از اشعارش در کتاب دانشنامه به طبع رسیده است. از اشعار او است:
"خوش‌تر ز روزگار جنون روزگار نیست•••نیکوتر از دیار محبّت دیار نیست"
"عاقل اگر چه عاقبت از جوی بگذرد•••امّا مسلّم است که دیوانه‌وار نیست".
[۱] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۲۰۲.
[۲] اصفهان (کتاب جوانان)، ص۲۳۰-۲۳۱.
[۳] کتابی، محمدباقر، رجال اصفهان، ج۱، ص۴۰۶-۴۱۱
[۴] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۵۰.
[۶] آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۱، ص۱۳۲.
[۷] مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۵۶-۲۵۷.
[۸] نصری، عبدالله، کارنامه همایی، ص۵۶-۵۷.
[۹] جابری انصاری، حسن، تاریخ اصفهان و ری، ص۳۰۶-۳۰۷.
[۱۰] جغرافیای تاریخی شهرستان شهرضا، ص۸۱.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، سیری در تاریخ تخت فولاد، ص۲۰۲.
۲. اصفهان (کتاب جوانان)، ص۲۳۰-۲۳۱.
۳. کتابی، محمدباقر، رجال اصفهان، ج۱، ص۴۰۶-۴۱۱
۴. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، رجال اصفهان یا تذکره القبور، ص۵۰.
۵. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذّریعه الی تصانیف الشیعه، ج۹، ص۳۳۵.    
۶. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، نقباءالبشر، ج۱، ص۱۳۲.
۷. مهدوی، سیدمصلح‌الدین، دانشمندان و بزرگان اصفهان، ج۱، ص۲۵۶-۲۵۷.
۸. نصری، عبدالله، کارنامه همایی، ص۵۶-۵۷.
۹. جابری انصاری، حسن، تاریخ اصفهان و ری، ص۳۰۶-۳۰۷.
۱۰. جغرافیای تاریخی شهرستان شهرضا، ص۸۱.


۳ - منبع

[ویرایش]

مهدوی، سیدمصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۵۲۲.    جعبه ابزار