• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استقبال (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه استقبال ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

استقبال (شعر)، یکی از آرایه‌های ادبی در ادبیات فارسی و دارای کاربرد در شعر به معنای سرمشق گرفتن شاعر از شعر دیگران
استقبال (فقه)، یکی از اصطلاحات فقهی به معنای در پیش رو قرار دادن چیزی و پیشواز رفتن و دارای کاربرد در ابواب مختلف فقهی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار