• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استغاثه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاستغاثه ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

استغاثه (قرآن)، به معنای طلب کمک در حالت سختی و شدت و دارای کاربرد قرآنی
استغاثه (فقه)، به معنای طلب کمک در حالت سختی و شدت و دارای کاربرد فقهی
استغاثه (نحو)، به معنای طلب کمک در حالت سختی و شدت و دارای کاربرد در علم نحو
استغاثه از دیدگاه وهابیت، معنای استغاثه در وهابیت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار