• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

استعمال‌

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه کار گرفتن و مورد استفاده قرار دادن را استعمال گویند. از آن به مناسبت در باب‌های طهارت، صلات، حج و اجاره بحث به میان آمده است.


۱ - مراد از استعمال

[ویرایش]

مراد از استعمال بر حسب آنچه بدان اضافه می‌شود، متفاوت است مانند استعمال عطر، آب و پوست که مراد از آن به ترتیب بوییدن یا به لباس و بدن زدن، نوشیدن و مصرف کردن در تطهیر و طهارت، و استفاده در لباس، کفش و مانند آن است.

۲ - تابع عناوین بودن احکام استعمال

[ویرایش]

احکام آن نیز بر حسب عناوینی که بدان اضافه می‌شود، مختلف است که تفصیل هر یک در مدخل مربوط آمده است.
در این جا به اجمال، به کلیّات احکام آن اشاره و نمونه‌هایی از آن که در باب‌های طهارت، صلات، حج و اجاره آمده ذکر می‌شود.

۳ - احکام پنج‌گانه در استعمال

[ویرایش]

استعمال، موضوع احکام پنج‌گانه تکلیفی ذیل است:

۳.۱ - واجب


موارد وجوب استعمال

۳.۱.۱ - در تیمم در صورت پیدا شدن آب


تیمّم کسی که به دلیل دسترسی نداشتن به آب، برای نماز تیمّم کرده و پیش از شروع نماز، به آب دست یافته است، باطل می‌شود و استعمال آب برای وضو یا غسل واجب می‌شود.

۳.۲ - حرام


موارد حرمت استعمال

۳.۲.۱ - استعمال ظروف طلا و نقره


به کارگیری ظروف طلا و نقره به طور مطلق حتی به قول مشهور در غیر خوردن و آشامیدنو استعمال عطر برای محرم،
حرام است.

۳.۳ - مستحب


موارد استحباب استعمال

۳.۳.۱ - استحباب استعمال عطر


استعمال عطربه ویژه برای نمازگزارو نیز در روز جمعه مستحب است.

۳.۴ - مکروه


موارد کراهت استعمال

۳.۴.۱ - به کار‌گیر اجیر قبل از تعیین اجرت


به کارگیری اجیر پیش از تعیین دست‌مزد او کراهت دارد.

۳.۴.۲ - حنا به قصد زینت بر محرم


در کراهت استعمال حنا به قصد زینت برای محرم اختلاف است.
قول به کراهت، به اکثر، بلکه مشهور نسبت داده شده است.

۳.۵ - مباح


موارد اباحه استعمال

۳.۵.۱ - استعمال آب مستعمل در طهارات


استعمال آب به کار رفته در وضو یا غسل مباح است.

۳.۵.۲ - پوست حیوان حلال‌گوشت مذکی


استفاده از پوست حیوان حلال‌گوشت تذکیه شده، مباح است.

۴ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. الحدائق الناضرة، ج۴، ص۳۷۷.    
۲. جواهر الکلام، ج۶، ص۳۲۸-۳۳۲.    
۳. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۳۲۳.    
۴. الحدائق الناضرة، ج۵، ص۵۷۶.    
۵. العروة الوثقی، ج۱، ص۵۷۴.    
۶. وسائل الشیعة، ج۷، ص۳۶۴.    
۷. جواهر الکلام، ج۲۷، ص۲۵۳.    
۸. جواهر الکلام، ج۱۸، ص۴۲۸.    
۹. الحدائق الناضرة، ج۱۵، ص۵۶۰.    
۱۰. العروة الوثقی، ج۱، ص۴۶-۴۸.    
۱۱. النهایة (شیخ طوسی)، ص۵۸۶.    


۵ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام، ج۱، ص۴۶۶-۴۶۷.    


رده‌های این صفحه : حج | طهارت | فقه | نماز
جعبه ابزار