• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ادله لبی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افبه دلایل غیر لفظی احکام شرعی ادله لبی گفته می‌شود.


۱ - توضیح ادله لبی

[ویرایش]

ادله لبی، مقابل ادله لفظی می‌باشد و مراد از آن، ادله‌ای است که از راه غیر لفظ، مکلف را به حکم شرعی می رساند؛ به بیان دیگر، ادله‌ای که حکم شرعی از آنها استفاده می‌شود، یا از سنخ لفظ است یا غیر لفظ؛ به ادله‌ای که از سنخ لفظ نباشند، ولی مکلف را به حکم شرعی برساند، مانند: اجماع، دلیل عقل، سیره و ...، ادله لبی گفته می‌شود .

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. مظفر، محمدرضا، اصول الفقه، ج۲، ص۱۰۰.    
۲. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۳، ص۵۲۳.    
۳. صدر، محمدباقر، دروس فی علم الاصول، ج۱، ص۷۴.    
۴. سجادی، جعفر، فرهنگ معارف اسلامی، ج۱، ص۱۲۵.    
۵. صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۷، ص۲۵۵.    
۶. نائینی، محمدحسین، فوائد الاصول، ج۱، ص۴۹۵.    
۷. صدر، محمدباقر، بحوث فی علم الاصول، ج۳، ص۳۲۶.    


۳ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۳۶، برگرفته از مقاله «ادله لبی».    


جعبه ابزار