• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ادله قطعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افادله قطعی به دلایل اثبات حکم شرعی به صورت قطعی اطلاق می‌شود.


۱ - تعریف

[ویرایش]

ادله قطعی، ادله‌ای است که سبب قطع به حکم شرعی واقعی می‌گردد؛ به بیان دیگر، به راه‌های متعارف و مورد قبول شارع که موجب قطع به احکام شرعی واقعی گردیده و بر فقیه لازم است در صورت عدم معارض، طبق مدلول آنها حکم دهد، ادله قطعی گفته می‌شود، مانند:نص کتاب ، خبر متواتر ، اجماع محصل ، ادله عقلی قطعی ( مستقلات عقلی ) و یا ادله ظنی همراه با قرائن قطعی. این ادله، به دلیل قطع آور بودن، به حکم عقل ، حجت است.
[۲] التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، ج۱، ص۱۰۱.
[۳] التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، ج۱، ص۱۰۴.
[۴] التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، ج۱، ص(۳۵۵-۱۳۱).
[۵] الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۲۱.


۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. دروس فی علم الاصول، صدر، محمد باقر، ج۱، ص۷۲.    
۲. التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، ج۱، ص۱۰۱.
۳. التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، ج۱، ص۱۰۴.
۴. التعارض و الترجیح بین الادلة الشرعیة، عزیز برزنجی، عبداللطیف عبدالله، ج۱، ص(۳۵۵-۱۳۱).
۵. الوجیز فی اصول الفقه، زحیلی، وهبه، ص۲۱.


۳ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۱۳۵، برگرفته از مقاله «ادله قطعی».    


رده‌های این صفحه : ادله
جعبه ابزار