• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

احساس (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه احساس ممکن است در علوم ذیل به‌کار رفته باشد:

احساس (روان‌شناسی)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در روان‌شناسی بوده به معنای پیش رفتن اثر یک محرک از گیرنده‌های حسی تا سیستم اعصاب مرکزی
احساس (ادبیات فارسی)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در ادبیات فارسی بوده به معنای دریافتن، آگاه شدن و درک چیزی با یکی از حواسرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار