• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

احترام (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افاحترام ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

احترام (فقه)، احترام به معنی حرمت نگه‌داشتن و ارج نهادن، از مباحث به کار رفته در علم فقه
احترام (فضائل اخلاق)، به معنای حرمت نگه‌داشتن، از مباحث به کار رفته در مباحث اخلاقی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار