• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابوعثمان ربیعه بن ابی‌عبدالرحمان فروخ

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوعثمان ربیعه بن ابی‌عبدالرحمان فروخ، معروف به ربیعة الرای منسوب به قبیله تیم و از فقها، محدثان و حافظان قرآن در مدینه بود. او سرانجام به سال ۱۳۶ ق در نزدیکی الانبار درگذشت.


۱ - معرفی اجمالی

[ویرایش]

ابوعثمان ربیعه بن ابی‌عبدالرحمان فرّوخ، وابسته قبیله تیم از اهالی مدینه پیشوایی فقیه و حافظ قرآن بود که از انس بن مالک و بسیاری از تابعین حدیث نقل کرده است. او شخصی با بصیرت و صاحب‌رای بود و به همین دلیل وی را ربیعة الرای (نوآور و صاحب آرای جدید) می‌گفتند. اهل حدیث به کسانی که بر اساس رای خود نظر می‌دادند، اصحاب القیاس می‌گفتند: زیرا در هر موردی که حدیث یا روایتی در خصوص آن وجود نداشته باشد، به رای و نظر خود عمل می‌کنند. او در مدینه صاحب فتوا بود و امام مالک نزد او علم فقه را آموخت. وی در‌ هاشمیه نزدیک «انبار» درگذشت.

۲ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۳، ص۱۷.    
۲. خطیب بغدادی، احمد بن علی، تاریخ بغداد، ج۹، ص۴۱۴.    
۳. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، تذکرة الحفاظ، ج۱، ص۱۱۸.    
۴. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، العبر، ج۱، ص۱۴۱.    
۵. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۲، ص۲۸۸.    


۳ - منبع

[ویرایش]

عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۴۸.

جعبه ابزار