• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابوسلیمان یحیی بن یعمر عدوانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوسلیمان یحیی بن یعمر عدوانی، از تابعین و از علمای برجسته در علوم حدیث، فقه و نحو بود. او سرانجام به سال ۱۲۹ ق درگذشت.ابوسلیمان، یحیی بن یعمر عدوانی، در اهواز به دنیا آمد و در بصره اقامت گزید. او در زمره تابعین و از عالمان به حدیث و فقه و گویش‌های عربی بود. علم نحو را از ابوالاسود دوئلی آموخت و خود از سخنوران برجسته شد.
وی اولین کسی بود که قرآن را نقطه‌گذاری کرد و از کاتبان نامه‌های دیوانی به‌شمار می‌رفت. او بدون آن‌که بر دیگران بتازد و خرده‌گیری کند، پیرو اهل بیت بود. از این‌رو حجاج ثقفی او را به خراسان تبعید کرد. در آن‌جا قتیبة بن مسلم امر قضاوتِ مرو را به او سپرد، سپس او را ـ آن‌چنان‌که منقول است ـ به سبب شرابخواریِ بسیار و مکرّر عزل کرد. ذهبی درباره او می‌گوید: درباره نقل حدیث و ثقه بودنش اتفاق نظر وجود دارد.


۱. زرکلی، خیر الدین، الاعلام، ج۸، ص۱۷۷.    
۲. ابن تغری بردی، یوسف، النجوم الزاهره فی ملوک مصر و القاهره، ج۱، ص۳۰۳.    
۳. شمس‌الدین ذهبی، محمد بن احمد، تذکرة الحفاظ، ج۱، ص۶۰.    
۴. ابن خلکان، احمد بن محمد، وفیات الاعیان، ج۶، ص۱۷۳.    
۵. ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، البدایة و النهایة، ج۹، ص۸۸.    
۶. یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم الادباء، ج۶، ص۲۸۳۶.    عبدالسلام ترمانینی، رویدادهای تاریخ اسلام، ترجمه پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، ج۱، ص۳۳۰.

جعبه ابزار