• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابوالولید عبداللّه بن محمد کنانی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالولید عبداللّه بن محمد کنانی اصفهانی، از محدّثین شیعه است.ابوالولید عبداللّه بن محمّد کنانی، از محدّثین شیعه است. حدیث بسیار روایت کرده، و به طلب دانش و نویسندگی شهرت داشته، و بر ترویج تشیّع اصرار می‌ورزیده است، بدین علّت، والی اصفهان مناظره‌ای ترتیب داد، و ابوالولید با ابومسعود رازی، محمّد بن بکار، محمّد بن فرج و زین بن خرشه و دیگران مناظره کرد، و آن‌ها موفّق به مجاب کردن ابوالولید نشدند؛ لذا والی اصفهان او را شلاّق زد، و سنیّان اصفهان او را طرد کردند.


۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۲، ص۴۹.    مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۳۶۸.    جعبه ابزار