• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابوالعباس احمد بن خشنام مدینی اصفهانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالعباس احمد بن خشنام مدینی اصفهانی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری بوده است.ابوالعبّاس احمد بن خشنام بن عبدالواحد مدینی، از محدّثین اصفهان در قرن سوم هجری است. وی از بکر بن بکار و حسین بن حفص روایت نموده است. علیّ بن صبّاح از او نقل حدیث می‌کند.


۱. اصفهانی، حافظ ابونعیم، ذکر اخبار اصفهان، ج۱، ص۹۸.    مهدوی، سید مصلح‌الدین، اعلام اصفهان، ج۱، ص۴۰۸.    جعبه ابزار