• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابوالحسن (علیه‌السّلام)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابوالحسن (علیه‌السّلام) ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابوالحسن امام علی (علیه‌السلام)، امام علی بن ابی طالب (علیه‌السلام) اولین امام شیعیان‌ و سومین تن از چهارده معصوم (علیهم‌السلام)
ابوالحسن اول، امام موسی (علیه‌السلام) هفتمین امام شیعیان‌ و نهمین تن از چهارده معصوم (علیهم‌السلام)
ابوالحسن ثانی، امام رضا (علیه‌السلام) هشتمین امام شیعیان‌ و دهمین تن از چهارده معصوم (علیهم‌السلام)
ابوالحسن ثالث، امام هادی (علیه‌السلام) دهمین امام شیعیان‌ و دوازدهمین تن از چهارده معصوم (علیهم‌السلام)


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار