• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابهام (فقه)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابهام به معنی پوشیدگی می باشد و نیز به انگشت شست دست و پا هم اطلاق می شود. ابهام به معنای اول در باب‏های گوناگون اعم از عبادات، عقود، ایقاعات و احکام مورد بحث و موضوع احکامی قرار گرفته است.


۱ - ابهام در کلام شارع

[ویرایش]

اگر ابهام در کلام شارع پدید آید، به آن «مجمل» و «متشابه» گویند و عمل به آن جایز نیست.

۲ - ابهام در کلام آدمی

[ویرایش]

اگر در کلام آدمی روی دهد، چنانچه در ضمن عقدی مانند بیع ، ضمان ، وکالت ، کفالت ، صلح و نکاح باشد، موجب بطلان آن می‏شود. همچنین است در برخی ایقاعات مانند طلاق بنا بر قول‏ مشهور.

۳ - اقرار به چیز مبهم

[ویرایش]

اقرار به چیز مبهم صحیح است لیکن مقر ملزم به تفسیر آن می‏شود.

۴ - وصایای مبهمه

[ویرایش]

شارع مقدس بعضی واژه‏های مبهم مانند جزء، سهم و شیئ در باب وصیت را تفسیر و تبیین کرده است که فقهاء در ذیل عنوان وصایای مبهمه از آن بحث نموده‏اند.

۵ - پانویس

[ویرایش]
 
۱. اصطلاحات الاصول، ص۲۳۲.    
۲. جواهر الکلام ج۲۲، ص۴۱۹.    
۳. جواهر الکلام ج۲۶، ص۱۲۱.    
۴. جواهر الکلام ج۲۷، ص۳۵۳.    
۵. جواهر الکلام ج۲۷، ص۳۵۴.    
۶. جواهر الکلام ج۲۶، ص۲۰۰.    
۷. جواهر الکلام ج۲۶، ص۲۴۰.    
۸. جواهر الکلام ج۲۹، ص۱۵۷.    
۹. جواهر الکلام ج۳۲، ص۴۵.    
۱۰. جواهر الکلام ج۳۲، ص۴۶.    
۱۱. جواهر الکلام ج۳۵، ص۱۱۷.    
۱۲. جواهر الکلام ج۲۸، ص۳۱۸-۳۲۱.    


۶ - منبع

[ویرایش]
فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت، ج۱، ص۲۴۰-۲۴۱.    


رده‌های این صفحه : عبادات | فقه | واژه شناسی
جعبه ابزار