• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابن‌عطیه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



ابن‌عطیه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌عطیه ابومحمد عبدالحق‌ بن‌ غالب‌ محاربی، اِبْن‌ِ عَطیّه‌، ابومحمد عبدالحق‌ّ بن‌ غالب‌ بن‌ عبدالرحمان‌ بن‌ غالب‌ محاربی‌، مفسر و محدث‌ مالکی‌ مذهب‌ و از رجال‌ سیاسی‌ اندلس‌ در دوره مرابطون
ابن‌عطیه عبدالملک بن‌ محمد سعدی، اِبْن‌ِ عَطیه‌، عبدالملک‌ بن‌ محمد سعدی‌ (۱۳۰ق‌/ ۷۴۸م‌)، فرمانده‌ سپاه‌ اموی‌، والی‌ مکه‌ و مدینه‌ در دوران‌ مروان‌ دوم‌، آخرین‌ خلیفه اموی‌


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی




جعبه ابزار