• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابن‌بابویه (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌بابویه ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌بابویه علی‌ بن‌ حسین‌ قمی، اِبْن‌ِ بابِویه‌ْ، ابوالحسن‌ علی‌ بن‌ حسین‌ بن‌ موسی‌ بن‌ بابویه‌ قمی‌ (د ۳۲۹ق‌/۹۴۱م‌)، مشهور به صدوق اول، فقیه‌، محدث‌ شیعی‌
ابن‌بابویه محمد بن علی قمی، ملقب‌ به‌ شیخ‌ صدوق‌ (ح‌ ۳۰۵-۳۸۱ق‌/ح‌۹۱۷-۹۹۱م‌)، محدث‌ و فقیه‌ بزرگ‌ شیعه امامیه‌
ابن‌بابویه حسین بن علی قمی، اِبْن‌ بابويه‌، ابوعبدالله‌، حسین‌ بن‌ علی‌ بن‌ حسین‌ بن‌ موسی‌ بن‌ بابویه‌ قمی‌ (زنده‌ در ۳۷۸ق/۹۸۸م)، فقیه، محدث و متکلم شیعی
ابن‌بابویه ابامحمد بن بابویه اصفهانی، ابن بابویه ابامحمد بن بابویه اصفهانی، از دانشمندان اصفهان در قرن چهارم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار