• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

ابن‌اثیر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افابن‌اثیر ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

ابن‌اثیر عزالدین ابوالحسن علی بن محمد جزری شیبانی، مورخ، ادیب، و محدث، صاحب دو کتاب تاریخی الکامل و اسد الغابة
ابن‌اثیر ابوالسعادات مجدالدین‌ مبارک‌ بن‌ محمد شیبانی‌ موصلی‌، رجالى‌، مفسر، مُحدِّث‌ و فقیه‌ شافعى در عراق
ابن‌اثیر (عالم شیعی)، از علمای امامیه در قرن سوم و چهارم هجری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار