• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 

آلوسی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افآلوسی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

خاندان آلوسی، خانواده‌ای بغدادی از میانه‌های سدۀ ۱۳ق/۱۹م، دارای دانشمندانی بزرگ در فقه و تفسیر و ادب

ابوالبرکات نعمان خیرالدین آلوسی، معروف به آلوسی و ابن آلوسی، واعظ، فقیه، متکلم، مدرس و قاضی حنفی مذهب
ثابت‌الدین محمد آلوسی، ثابت‌الدین محمد (۱۲۷۵-۱۳۲۹ق/۱۸۵۸-۱۹۱۱م)، فرزند نعمان خیرالدین، فقیه، قاضی و محدث
جمال‌الدین محمود شکری آلوسی، محمود شکری، جمال‌الدین ابوالمعانی، فرزند عبداللـه بهاءالدین معروف به آلوسی‌زاده، مورخ، ادیب و لغوی شافعی مذهب
سیدمحمود شهاب‌الدین افندی آلوسی، ابوالثَّناء سیدمحمود شهاب‌الدین افندی، فرزند صلاح‌الدین ملقب به شهاب آلوسی فقیه، مفسر، ادیب و مفتی بغداد
عبدالباقی سعدالدین آلوسی، عبدالباقی سعدالدین (۱۲۵۰-۱۲۹۸ق/۱۸۳۴-۱۸۸۱م)، فرزند ابوالثناء شهاب‌الدین، فقیه، مفتی، ادیب و اصولی حنفی مذهب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار