• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 
2 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
1
... -عمومی/نظریه-یادگیری-بندورا-Bandura’s-Learning-Theory__a-46346-16373-16381-44727 ... /روانشناسی-عمومی/نظریه-یادگیری-گاتری-Guthries-Learning-theory__a-46346-16373-16381-44728 ... -یادگیری/نظریه-یادگیری-ثورندایک-Thorndike’s-Learning-theory__a-46346-16373-30717-40617 ...
2
... ری گاتری (Edwin Ray Guthrie: 1886-1959) روان‌شناس آمریکایی ... شناسی یادگیری (The Psychology of Learning) (1935) او ارائه شده ... یکْ‌کوششی (One-Trial Learning) است و هیچ نیازی به ... روانشناسی-عمومی/نظریه-یادگیری-گاتری-Guthries-Learning-theory__a-46346-16373-16381- ...
2 نتيجه يافت شد  (0.00 ثانیه)
جعبه ابزار