• خواندن
  • نمایش تاریخچه
  • ویرایش
 
136 نتيجه يافت شد  (0.15 ثانیه)
1
... الامثال پرداخته که به نظر صادق کیا کهن ‌ترین مجموعه بزرگ مثل ... اشاره کرده است. ... اثر محمد صادق به ترتیب هجی ... 5. ... هندوستان) به نام محمد صادق پسر محمد صالح صادقی اصفهانی (1018-1061ق ... الامثال، حیدرآباد دکن، 1351ق. (37) صادق کیا، مقدمه بر مجمع الامثال محمدعلی ...
2
... اشتباه: جبله رودی) آورده است. صادق کیا ... نسبت محمدعلی حبله رودی ... وی ... حبله رودی، مجمع الامثال، چاپ صادق کیا، تهران 1344 ش. (7) عبدالحسین ...
3
... کتابها لغت استرآبادی نام دارد. صادق کیا نیز در کتاب خود واژه ... ، بیروت 1395/1975. (19) محمد صادقکیا، واژه‌نامه گرگانی، تهران 1330ش ...
4
... ‌ها را زیر نظر دکتر صادق کیا، استاد زبان پهلوی دانشگاه تهران ... در مازندران به همراه دکتر کیانی نیز حفاری کرده است. اما ... ، آزاد، فارابی، تهران، شاهد، امام صادق علیه‌السّلام و... که همچنان ...
5
... واژه‌نامۀ فارسی، به کوشش صادقکیا، تهران، 1337ش. (45) شهمردان بن ... تمدن‌های آسیای مرکزی، ترجمۀ صادق ملک شهمیرزادی، تهران، 1374ش. (59 ... مقدس، بیروت، 1928م. (68) هدایت، صادق، نیرنگستان، تهران، 1334ش. (69) هرودت ...
6
... ‌های ایران، چاپ محمد یوسف کیانی، ج4، تهران 1370 ش. (10 ... فخری اصفهانی، معیار جمالی، چاپ صادق کیا، تهران 1337 ش. (13) فرهنگستان ...
7
... ‌ (د 685ق‌)، ''الاشتقاق‌''؛ 6. محمد صدیق خان‌ بهادر (د 1307ق‌)، ''العلم ... ء اصمعی‌، قاهره‌، 1400ق‌/ 1980م‌. (27) صادق کیا، قلب‌ در زبان‌ عربی‌، تهران ...
8
... متنهای اوستایی»، به راهنمایی دکتر صادق کیا ، در رشته زبانهای باستانی، از ... ، دانشمندی بنام. (3) علی اشرف صادقی، ضایعه ای جبران ناپذیر. (4 ...
9
... » نگاشته بود). محمد مقدم و صادق کیا نیز «فهلویات و نیریزیات» همان ...
10
... از محمد مقدم و محمد صادق کیا، تهران 1314 یزدگردی. (15) علی ...
136 نتيجه يافت شد  (0.15 ثانیه)
جعبه ابزار